Returnista

Privacy

Privacy Statement

Returnista BV ("wij", "onze" or "Returnista") hecht waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze website Returnista.nl. We verzoeken u dit privacybeleid, dat verklaart hoe wij uw gegevens gebruiken en beschermen, te lezen.
Door het bezoeken en/of bestellen van diensten op deze Website gaat u akkoord met, en voor zover vereist geeft u toestemming voor de verwerking, het gebruik en de overdracht van uw gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

INFORMATIEVERWERKING

 • Indien u de Website bezoekt of een bestelling doet bij Returnista op de Website, zal u gevraagd worden om informatie over uzelf, waaronder uw naam en uw contactgegevens. We zullen tevens informatie over uw gebruik van de Website verzamelen.

 • Bij de toegang tot gegevens en/of diensten van Returnista met behulp van mobiele digitale routes zoals (maar niet beperkt tot) mobiele telefoon, tablet of andere apparaten/technologie, zijn de regels van Returnista met betrekking tot gegevensverzameling en gebruik, zoals uiteengezet in dit privacybeleid, ook van toepassing.

 

GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

 • Uw gegevens stellen ons in staat om u toegang te verschaffen tot de relevante onderdelen van de Website en om de door u gevraagde diensten te leveren. Dit stelt om contact met u op te nemen voor zover dat nodig is met betrekking tot onze diensten. Wij zullen de verzamelde gegevens tevens zo gebruiken en analyseren dat wij onze onderneming kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen, of voor ieder ander doeleinde, hetzij statistisch hetzij analytisch, en om ons te helpen fraude te voorkomen.
 • We kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over uw mening over onze diensten en om u te informeren over belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen met betrekking tot de website of onze diensten.

 • Daar waar u dat heeft aangegeven, heeft u ermee ingestemd dat we informatie kunnen delen met derde partijen (logistieke partijen) om uw gegevens te gebruiken om u op de hoogte te houden (via de post, de telefoon, mobiele berichten (SMS, MMS etc.) en/of e-mail) van de status van uw service.

 • Indien u niet wilt dat wij op deze manier gebruik maken van uw gegevens of van gedachten verandert over dat er in de toekomst contact met u kan worden opgenomen, laat het ons dan weten door gebruik te maken van de contactgegevens, zoals hieronder uiteengezet en/of uw profiel dienovereenkomstig te wijzigen.

 

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

 • De informatie die u ons verstrekt, zal worden overgedragen aan en opgeslagen op onze servers.

 • Daarnaast kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verstrekken aan logistieke partners om de logistieke dienst te verlenen. Door het toezenden van uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Returnista zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

 • Indien wij verplicht zijn uw gegevens openbaar te maken of deze gegevens te delen om te voldoen aan (en/of als wij van oordeel zijn dat wij verplicht zijn om te voldoen aan) een wettelijke verplichting, en/of om nakoming van onze Websitevoorwaarden en ieder andere overeenkomst af te dwingen, en/of om de rechten van Returnista te beschermen kunnen wij de gegevens die u ons heeft verstrekt gebruiken.

 

BEVEILIGING EN GEGEVENSBEWARING

 • Wij nemen stappen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies en onvoorziene vernietiging of beschadiging. Wij zullen uw gegevens een redelijke periode bewaren of zo lang als de wet dat vereist.

 • Helaas is de overdracht van gegevens via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw informatie te beschermen kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u hebt doorgegeven aan de Website niet garanderen. Het overdragen van gegevens gebeurt op eigen risico. Als wij eenmaal uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidskenmerken gebruiken om te proberen onbevoegde toegang te voorkomen.

 

TOEGANG EN UPDATEN

 • U heeft het recht de informatie, die wij van u hebben te zien ("Toegangsverzoek") en ons te verzoeken wijzigingen aan te brengen om te verzekeren dat deze gegevens juist en up-to-date zijn. Als u dit wenst te doen, neem dan contact op via de contactgegevens zoals hieronder uiteengezet.

 

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

 • Iedere wijziging van ons Privacybeleid zal worden gepost op de Website en, in voorkomend geval, door middel van een e-mailmelding.
   

CONTACT

 • Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens zijn welkom en kunnen worden verzonden naar support@returnista.nl.